CHỮ NÔM ή το πρώην βιετναμέζικο σενάριο και οι παρελθούσες συνεισφορές του στη βιετναμέζικη λογοτεχνία - Τμήμα 4

Επισκέψεις: 347

Nguyễn Khắc Kham

… Να συνεχιστεί για την ενότητα 3:

Η ιστορία της βιετναμέζικης λογοτεχνίας στο Νομ**

    Σε ένα άλλο σημείο, από το τέλος του δέκατου τρίτου αιώνα μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα, έχει παίξει έναν αποτελεσματικό ρόλο στην έκφραση και τη μετάδοση της βιετναμέζικης λογοτεχνίας.

    Η ιστορία της βιετναμέζικης λογοτεχνίας στο nôm η οποία κάλυπτε σχεδόν επτά αιώνες μπορεί να διαιρεθεί στις ακόλουθες κύριες περιόδους:

1) Η TrέναnHó περίοδος (δέκατος τρίτος και δέκατος τέταρτος αιώνες). 
2) Η Λέ-Μέναc περίοδος (τον δέκατο πέμπτο και τον δέκατο έκτο αιώνα). 
3) Η Lê trung hưng ή την περίοδο αγώνα Βορρά-Νότου (τον δέκατο έβδομο και τον δέκατο όγδοο αιώνα). 
4) Η Νγκούιμιn περίοδος (τον δέκατο ένατο αιώνα και το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα).

1) Η περίοδος Trần-Hô

 Σύμφωνα με Χαμ-đΕγώνι Viμιts thông-giám ΓUOng-μc 欽 定 越 史 通 鑑 綱 目, ο πρώτος συγγραφέας χρησιμοποίησε chữ nôm στην ποίηση Νγκούιμιn Thuyên 阮 詮 or Χαν Thuyên 韓 詮 και άλλοι λέγεται ότι ακολούθησαν το παράδειγμά του. Αυτά ήταν Νγκούιμιn Sі CÓ 阮 士 固και Τσου Αν 朱 安. Ο τελευταίος και Νγκούιμιn Thuyên αναφέρθηκαν ότι ήταν αντίστοιχα οι συντάκτες της QuÓγ ng αυτόέναp 國 語 詩 集 (Τσου Αν, συγγραφέας) και Phi sa tέναp 披 沙 集.

   Δυστυχώς, και οι δύο αυτές συλλογές Nοm στίχοι χάθηκαν. Σύμφωνα με Μπέι Χιού Μπιτς 裴 輝 璧 (1744-1818), Trê Cοc 鯔 🤥 ή Η ιστορία σε στίχους του το γατόψαρο και το ζιζάνιο επίσης χρονολογείται από το Trέναn, αλλά η ακριβής ημερομηνία αυτού του σατιρικού μύθου στο lγ-μπατ μετρητή, δεν έχει καθοριστεί μέχρι στιγμής οριστικά.33 Επιπλέον, Trinh Th 貞 鼠ή το ενάρετο ποντίκι ένα αφηγηματικό ποίημα στο nôm, η ιστορία σε στίχους του VUOng ΤUOng 王 嬙 傳, και έξι άλλα γραπτά που σχετίζονται με το nôm η ιστορία του Νγκούιμιν Biμιu 阮 表 傳 θεωρήθηκε επίσης ότι χρονολογείται από το τέλος του Trέναn. Ωστόσο, μέχρι στιγμής υπήρξε μεγάλη αμφισβήτηση για την αληθινή τους ημερομηνία.33

    Σχετικά με τα γραπτά στο Nοm σύμφωνα με το Hένατρέναn και το Hó  αναφέρθηκε επίσης ότι το 1387 υπό τη βασιλεία του βασιλιά Trέναnμι Νγίμιn , ο πατέρας του βασιλιά TrέναΝγμι Τόνος 陳 藝 宗, έχοντας χορηγήσει στον Hó Κου Λυ 胡 季 釐 τότε Λη Κουι Λυ 梨 季 釐, ένα σπαθί που φέρει την επιγραφή Văn vũ toàn tài quân thần đồng đức 梨 季 釐 (Τόσο ένας μελετητής όσο και ένας πολεμιστής, ένα ενάρετο θέμα που υπηρετεί έναν ενάρετο βασιλιά)34, Κου Λυ συνθέτουν στίχους στην πανεπιστημιακή γλώσσα για να του δείξουν την ευγνωμοσύνη του. Αργότερα, το 1437, ως βασιλιάς Θ. Τοδηγώ του Λέ η δυναστεία ήθελε να διαβάσει δείγματα διατριβών και στίχων γραμμένων σε nôm από Hó Κου Λυ, Νγκούιμιn Træi, αναφέρθηκε ότι κατάφερε να συγκεντρώσει και να του παρουσιάσει μερικές δεκάδες από αυτά τα γραπτά.35

2) Η Lê-Mac περίοδος

    Το ίδιο Νγκούιμιn Træi λέγεται ότι έχει αφήσει κάποια γραπτά μέσα Nοm, Όπως γ τραί θι τέναp, ένα αυτοσχέδιο ποίημα στην τοπική γλώσσα που απευθύνεται σε ThΕγώ LΩ, μια πωλητή κοριτσιών από χαλάκια ύπνου που αργότερα έγιναν η κόμπος του36 και διδακτικό ποίημα στο Nοm, Τζια Χουέναν περ ή οικογενειακές οδηγίες. Το λεγόμενο αυτοσχέδιο ποίημα ThΕγώ LΩ είναι αμφίβολης αυθεντικότητας. Ως προς Τζια Χουέναν περ, αυτό το ποίημα σε 796 γραμμές μπορεί να έχει συνταχθεί αργότερα από έναν ή περισσότερους διαδοχικούς συγγραφείς. Η μόνη γραφή στο nôm από Νγκούιμιn Træi Η συλλογή ποιημάτων στην εθνική γλώσσα (QuÓc th th tέναp ) που αποτελεί το κεφάλαιο επτά του γ trai di tέναp.

    Εάν η αρχή του Λέ δυναστεία σημειώθηκε χωρίς άλλη σημαντική Nοm λογοτεχνική εργασία από αυτή τη συλλογή ποιημάτων από Νγκούιμιn Træi και δύο Thμι ngôn by ΛΕ Λói πρόσφατα έφερε στο φως Χοάνγκ Σουν Χαν, τη βασιλεία του βασιλιά Λε Τον Τον (1460-1497) μάρτυρες μια εξαιρετική άνθηση της βιετναμέζικης λογοτεχνίας στην λαϊκή γλώσσα.

   βασιλιάς Λε Τον Τον ο οποίος ήταν προικισμένος με τη σπάνια ικανότητα σύνθεσης ποίησης και τον άρεσε πολύ καμπάνα, ίδρυσε έναν λογοτεχνικό κύκλο γνωστό ως HΩεγώ Tao Ðàn ενώ ως μέλη κλήθηκαν 28 δικαστικοί υπάλληλοι NhΕγώ thένασελ ή τους 28 αστερισμούς και με τον εαυτό του ως πρόεδρο και ως αντιπρόεδροι, Τσαν Ναν Τρινγκ και Ð. Όχιέναn. Μέσα σε αυτό HΩεγώ Tao Ðàn, ο ίδιος και οι αυλικοί του αντάλλαξαν ποιήματα σε nôm που συλλέχθηκαν αργότερα για να σχηματίσουν τις συλλογές των ποιημάτων του Βιετνάμ υπό την εποχή του Hóng Ðστάσηc δηλαδή τη βασιλεία του Λε Τον Τον.38

    εκτός από αυτό Hóng ÐστάσηγρÓc th th tέναp, θα πρέπει να αναφέρονται τέτοια γραπτά στο nôm όπως Hóng Châu κουÓγ ng αυτόέναp, με LUOng Nh HΩc, Κιμ Λάνγκ Κι by Ð. Cέναn . Τον επόμενο αιώνα, κάτω από το Mέναc, Βιετναμέζικη λογοτεχνία στο Nοm έδειξε πολύ μεγαλύτερη πρωτοτυπία στη διάσημη συλλογή ποιημάτων του Νγκούιμιν ΒΕγώnh Khiêm (1492-1587) γνωστός ως Bέναch vân thi tέναp, Βέναch Vân (White Clouds) είναι η λογοτεχνική ονομασία αυτού του ποιητή. Μεταξύ των γραπτών στο πλαίσιο του Mέναc, πρέπει επίσης να αναφέρουμε Ðέναεγώ Ðóng Φονγκ γέναnh phú, Tam Ngung ðΩng phúκαι TΕγώκε γư ενντη ουμι by Νγκούιμιn Hng; Sστάση BέναγρÓγ ng αυτόέναp, Sστάση trình Khúc, Tστάση thóΕίμαι Khúc, Tiμιεσύ đΩclέναγ phú by Χοάνγκ Σι Χέναi και τελικά, Ngư ph. nhέναp Ðào nguyên truyμιn , by Phùng Khέναγ Χοάν.39

3) Η Λες trung hưng

    Ή περίοδος βόρειου νοτίου αγώνα Από το θάνατο του Λε Τον Τον στο 1497, ÐέναViμιt ή τότε το Βιετνάμ έπεσε να μαστίζεται από κοινωνικά προβλήματα και μια μόνιμη κατάσταση πολιτικής αναταραχής που οδήγησε σε σφετερισμό από Mέναc Dung Dung (1527). Μετά τη βραχύβια δυναστεία του Mέναc, ξέσπασε ο πόλεμος το 1627 μεταξύ του TrΕγώnh στο Βορρά και το Νγκούιμιn στο Νότο, και οι δύο ισχυρίζονται ότι είναι οπαδοί του Λέ. Τελείωσε μόνο το 1672 με τη συμφωνία να χρησιμοποιήσει το Ποταμός του Linh (Λινγκ Τσιάνγκ) ως τη γραμμή οριοθέτησης μεταξύ των δύο εδαφών. Αλλά το 1775, εκμεταλλευόμενο το Τάι Σơn, εξέγερση στο Νότο, η TrΕγώnh επιτέθηκε και πήρε Που Σουάν, η πρωτεύουσα της Νγκούιμιn στο νότο.

    Ωστόσο, και τα δύο TrΕγώnh και το Νγκούιμιn ανατράπηκαν τελικά από το Τάι Σơn ένας από τους ηγέτες των οποίων Νγκούιμιν Χουμι ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας μέχρι τα τέλη του 1787. Παρά τον ιστορικό θρίαμβο του αυτοκράτορα Quang Trung πάνω από τους Κινέζους το 1789 και πολλά από τα αξιοσημείωτα επιτεύγματά του Τάι Σον Το καθεστώς ήταν βραχύβιο και έληξε το 1802 Νγκούιμιn Άν ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας Γκιά Λονγκ του Νγκούιμιn μετά τη σύλληψη του αυτοκράτορα CέναωωΕγώnh του Τάι Σον και τους αδελφούς του.

    Το κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο αυτής της μακράς περιόδου που κάλυπτε τον δέκατο έβδομο και τον δέκατο όγδοο αιώνα είχε μεγάλο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της βιετναμέζικης λογοτεχνίας Nοm. Οι περισσότεροι συγγραφείς ήταν στρατιωτικοί ηγέτες ή αξιωματούχοι του Δικαστηρίου που ασχολήθηκαν κυρίως με τα γεγονότα της εποχής τους. Όλοι τους έγραψαν σε κινεζικούς χαρακτήρες. Ωστόσο, επέλεξαν να γράψουν και σε nôm που τους επέτρεψε να διαδώσουν ευρύτερα τις προσωπικές πολιτικές πεποιθήσεις τους πολύ πέρα ​​από τον παραδοσιακό ακαδημαϊκό κύκλο και, ταυτόχρονα, να διευρύνουν τη σφαίρα επιρροής τους στη χώρα. Εκτός από αυτά τα κινεζικά δανεισμένα λογοτεχνικά είδη όπως το Thέναt ngôn thi ή επτά μετρητά ποίηση μετρητή, το Φου ή prosepoetry, το Kinh Nghĩa ή εξηγήσεις των κινέζικων κλασικών, το Ван sách ή διατριβή η οποία συνέχισε να είναι υπέρμαχη, μερικές μακρές αφηγήσεις στο lục bát ή έξι οκτώ μέτρα και μέσα Τραγούδι thέναtlγ ή το 7-7-6-8 μέτρο που έκανε την εμφάνισή τους προς το τέλος του δέκατου όγδοου αιώνα, υλοποίησε το νέο δημιουργικό πνεύμα των Βιετναμέζων συγγραφέων στο nôm. Ακολουθούν τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της βιετναμικής λογοτεχνίας κατά τη διάρκεια αυτών των δύο αιώνων στο τότε Βόρειο Βιετνάμ, το Νότιο Βιετνάμ και κάτω από το Τάι Σον.

  1. α) Ας αναφέρουμε, ως κύρια γραπτά στο Βόρειο Βιετνάμ κάτω από το Trịnh: Γιάι γέναω ωστάσηng tình phú, Ngã ba hέναγ phú by Νγκούιμιν Μπα Λαν, Chinh phναι μεταφρασμένο σε Nοm by ΠρώτονΕγώ Ðiμιm, Κουνγκ ναν Νγκάμ Κουκ by Νγκούιμιn Τζια Θιμιu, Χο Τίν Τρούιμιn by Νγκούιμιn Huy ΤΩχ, TΩχ tnn Vãn ή δύο σύντομα ποιήματα ΝγκούιμιnthΕγώ Ngναιγ Βινχ, μια παλλακίδα του Κυρίου TrΕγώΝω Ντουάν, Lý Τριμιεσύ Ðμι Tam Hoàng thái hέναucοδηγώ lcthέναn tích quÓγ ng diμιν περ by TrUOng Ngναιγ Trong, μια κοπέλα τιμής την εποχή του Κυρίου TrΕγώnh ΓUOng, NgΩχ đμι Thiên hoà doanh Bách κατάΕγώναιέναp by Άρχοντας TrΕγώnh Καn, Kiμιn Nguyên thi tέναp από τον Κύριο TrΕγώnh Doanh, Τι είναι tóΒ 'ytέναp από τον Κύριο TrΕγώnh Sâm.40)
  2. β) Μεταξύ των κύριων γραπτών μηνυμάτων στο Νότιο Βιετνάμ στο πλαίσιο του Νγκούιμιn, πρέπει να αναφερθεί Χου Τίνι Τρούυμιn by Πρίγκιπας Δαν (1699-1753) τον όγδοο γιο του βασιλιάς Hiμιn Tôn Nguyμιn PhUOγ Chú, ΜΚΟένα Μακριά cUOng vãn και Tư Βόειο κρέας by Ðào Duy ΤΝαί, Σάι Βαϊ, ένα σατιρικό γράμμα από Νγκούιμιn Γư Τριν, Τραγούδι tinh bέναtdένα Truyμιn by ΝγκούιμιnHείσαι χαο.

4) Κύρια μηνύματα στο πλαίσιο του Τάι Σον

    Εκτός από τους λόγους που εκτέθηκαν προηγουμένως, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη ανάπτυξη του Νομική λογοτεχνία στα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα, ας αναφέρουμε και την εξαιρετική χάρη στην οποία κρατήθηκε ch Nοm σύμφωνα με το Τάι Σơn και ιδιαίτερα κάτω από τη σύντομη βασιλεία του αυτοκράτορα Quang Trung. Εδώ είναι μερικά από τα γραπτά των οποίων οι συγγραφείς υποστήριζαν ή αντιτάχθηκαν σε αυτό το καθεστώς: Χοάι Ναμ Χουτς by Χοάνγκ Κουάνγκ, Tng Tây ωó πλούσιος by Νγκούιμιn Χουί ΛUOng, Αϊ τư βαν από την πριγκίπισσα Ngναιγ Χαν, η γυναίκα του Νγκούιμιν Χουμι, D είμαι Ngâm tέναp και D είμαι tέναp by Παν Χιού Χιτς, ο οποίος έχει επίσης αφήσει ένα Nοm μετάφραση των κινεζικών γραπτών Chinh ph Νιγκ by Ðέναng Trέναn Côn, Νγκον έναnth thέναp και Κουνγκ by ΝγκούιμιnHεσύ ΧρΕγώnh, Ποιοςμιntng Tây ωó πλούσιος και η αφήγηση στο nôm Sơ Κινγκ Ταν Τρανγκ by Phέναμ Θάι.41 Εκτός από αυτά Nοm τα γραπτά του δέκατου έβδομου και του δέκατου όγδοου αιώνα, θα θέλαμε να κάνουμε μια ειδική μνεία του Thiên Nam minh giám, ένα ανώνυμο μακρύ ιστορικό ποίημα στο 7-7-6-8 μέτρο το οποίο σύμφωνα με τον Καθ. Phέναm πίν Diêu θα μπορούσε να έχει συσταθεί μεταξύ 1623 και 165742 και το Thiên Nam Ng lc, ένα άλλο ανώνυμο ιστορικό ποίημα που θα μπορούσε να έχει γραφτεί μεταξύ 1787 και 1800 σύμφωνα με Νγκούιμιn Vă ΤÓ ή μεταξύ 1682 και 1709 σύμφωνα με το Χοάνγκ Σουν Χαν.43

    Βιετναμέζικη βιβλιογραφία in Nοm υπό το Nguyen (1802-1862). Αυτή η περίοδος που καλύπτει περίπου εξήντα χρόνια έχει δίκαια θεωρηθεί ως η χρυσή εποχή της βιετναμέζικης λογοτεχνίας Nοm. Αυτή η μεγάλη άνθιση του Nοm τα λογοτεχνικά έργα δεν οφείλονταν εξάλλου στην πολιτιστική πολιτική της Νγκούιμιn με εξαίρεση τους αυτοκράτορες Γκιά Λονγκ και TΩχ Ðστάσηc ούτε συνθέτουν στίχους στο Nοm όπως οι Λόρδοι TrΕγώnh ούτε προτρέπει τους υποκειμένους τους να γράψουν Nοm. Ήταν, σε κάποιο βαθμό, τόσο μια κληρονομιά και μια έκφραση της νοοτροπίας του XNUMXου αιώνα. Από άλλη άποψη, εξουσιοδοτεί να υποθέσει ότι οι αναγνώστες του Nοm ειδικά για Nοm οι αφηγήσεις σε στίχους πρέπει να έχουν όλο και περισσότερο να αυξάνονται στο Βιετνάμ. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός είναι ότι τα περισσότερα από τα masterpieces της λογοτεχνίας nôm χρονολογούνται ακριβώς από το Νγκούιμιn δυναστεία. Για την έλλειψη χώρου, θα αναφέρουμε μόνο λίγους τίτλους βιβλίων και ονόματα συγγραφέων χωρίς να προσποιούμαστε να δώσουμε έναν εξαντλητικό κατάλογο της αφθονίας των γραπτών σε nôm που παρήχθησαν από τον δέκατο ένατο αιώνα. Πρώτα απ 'όλα, ένας τόπος τιμής πρέπει να επιφυλαχθεί για το Εθνικό μας ποίημα Κιμ Βαν Κιμιu ένα ποίημα γραμμής 3254 λουc bát από τον διάσημο ποιητή Νγκούιμιν Du (1765-1820), από τις οποίες διατίθενται πολλές μεταφράσεις σε ξένες γλώσσες. Έπειτα έρχονται τέτοια γραπτά τόσο σε nôm prosa όσο και σε στίχους ως Ξου ΧUOng thiέναp από τον Poetess Hó Ξου ΧUOng (στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα), NhΕγώ thέναptστάση hiμιεισαιμι, Ph χαμ τιμιn lám, Sστάση trình tiμιn lm Khúc by Lý ναι Phστάσηc (1785-1840), Μάι đình μΩng Ký by Νγκούιμιn Χιου Χοδηγώ (1783-1841), Κιμ Θέναch Kỳ Duyên by Bùi Χu Nghĩa (1807-1872), Lc vân Tiên, DUOng ΤΝαί ΧΑ Μέναu, Ngư Tiμιuvένακαι μάλισταέναt by Νγκούιμιn Ðình Τσιμιu (1822-1888) Χαν Χρμι Thέναπ đιμιεισαιμιν περ, Χαν Χρμι Luέναn ngthích nghĩa ca Thánh χρμι tΩχ hναιγ γέναεγώ γα by TΩχ Ðστάσηc (1829-1883), η πολιτική ενέπνευσε ποιήματα από Τον Θναι TUOng και Φαν Βαν ΤρΕγώ , Chính Khí Ca by Νγκούιμιn νίν Giai , Ðέναεγώ Nam QuÓcs diμιn Γα by Lê Ngô Cát και Phέναμ Ðình Toái , Hέναωωγ Ca by ΝγκούιμινχUOγ ThΕγώ (1830-1909), που ονομάζονται ποιήματα και τραγούδια Γεια Νόι by Νγκούιμιn Công Trστάση (1778-1858), Cao Bá Quát (-1854) Και Νγκούιμιn Quí Tân (1811-1858), διάφορα ποιήματα από Νγκούιμιν Khuyμιn (1835-1909), Trέναn Tμι XUOng (1870-1907), Κ.λπ..

    Τέλος, θα πρέπει να μνημονεύσουμε αυτές τις ανώνυμες αφηγήσεις όχι στίχοι ως NhΕγώ đΩ mai, TÓng Trân, Thέναch Sanh, N Τού Τάι, PhUOng Χοα, Lý Cong, Χοάνγκ ΤρΝαίu, Μπιτς Κάου, Phan Trέναn, Κουαν ΜμΕγώ Κιν, Χόα Σιμιu tranh nang, κλπ ... άλλο Nοm αφηγήσεις και Nοm τα γραπτά συνέχισαν να παράγονται ως επί το πλείστον υπόγεια ακόμη και μετά το 1862 μέχρι τουλάχιστον την δεκαετία του 'XNUMX και παρά την επίσημη υιοθέτηση του QuÓγ Ng γραφή.44 Όλες οι Nοm τα προαναφερθέντα λογοτεχνικά έργα ενσωματώθηκαν ολοκληρωτικά ή εν μέρει στο ρωμανισμένο σενάριο. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει με έναν τεράστιο αριθμό άλλων Nοm τα κείμενα αποθηκεύονται τώρα στο Βιετνάμ και σε ορισμένες ξένες βιβλιοθήκες.45 Πάντα περιμένουν τη μεταγραφή QuÓγ Ng να γίνουν από ειδικούς. Από άλλη άποψη, Nοm τα κείμενα που έχουν ήδη μεταγραφεί δεν ήταν απαλλαγμένα από σφάλματα μεταγραφής. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κριτική του κειμένου είναι απαραίτητη και θα ήταν δυνατή μόνο μέσω της ταξινόμησης όλων των διαθέσιμων εκδόσεων τόσο Nοm και QuÓγ Ng. Όπως ορθώς παρατήρησε ο DUOng Quέναng Χαμ "μια πραγματική ιστορία της βιετναμέζικης λογοτεχνίας θα μπορούσε πραγματικά να αναληφθεί μόνο όταν όλα αυτά τα έγγραφα σε nôm έχουν αποκρυπτογραφηθεί και μεταγραφεί στην Quốc Ngữ. "46 Αλλά, όλα Nοm κείμενα ειδικά εκείνα που απαιτούν μεταγραφή στο QuÓγ Ng δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη λογοτεχνία και υπάρχουν πολλά σημαντικά Nοm έγγραφα που σχετίζονται με την ιστορία του Βιετνάμ και τη λαϊκή παράδοση του Βιετνάμ. Στην πραγματικότητα, Ch Nοm δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο από βιετναμέζους συγγραφείς για τη λογοτεχνία αλλά και από άλλους ανθρώπους for διάφορους σκοπούς ήδη από τον δέκατο έβδομο αιώνα. Για παράδειγμα, εδώ υπάρχει ένα γράμμα στο Nοm που απευθύνεται το 1670 στον Κύριο Νγκούιμιn PhUOc Tran από ένα όνομα της Ιαπωνίας Κάδογια Σιτσιρόμπε επίσης γνωστή με το όνομα του Βιετνάμ ως Τσα Τσάν (Πατέρας Τσαν): (:).

    Ακολουθεί η μεταγραφή του QuÓγ Ng "Mung muôn tuοδηγώΕγώ. Có mΩt em tôi Ø đέναΤ Annam nghe rέναng đã làm tôi ông, μΝαίng λέναΜ. ρεέναείσαιμι thóεγώ γέναy lng τρένγκ) ơν. Mung muôn tuοδηγώi"[Αγγλική μετάφραση: Σας εύχομαι δέκα χιλιάδες χρόνια ζωής. Άκουσα ότι ένας από τους νεαρούς μου αδελφούς [δηλαδή Shichirojiro ] που ζει Ανναμ έχει γίνει ένα από τα θέματα σας. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά γι 'αυτό. Μπορεί να τον συστήσω σε καλοσύνη σας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Σας εύχομαι δέκα χιλιάδες χρόνια ζωής].47

    Σχετικά με τον δέκατο έβδομο αιώνα, ας αναφερθούμε σε πολλά χειρόγραφα όχι από τον Ιταλό Καθολικό Πατέρα J. Maiorica (1591-1651) που βρέθηκε από τον Καθ. Χοάνγκ Σουν Χαν στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη (Bibliothèque Nationale) στο Παρίσι. Οι τίτλοι αυτών των χειρογράφων έχουν μεταγραφεί από αυτόν ως εξής. 1) Thiên-Chúa Thánh-giáo ΧÓτοΩΚιν. 2) Thiên-Chúa Thánh-giáo Khai-mông. 3) Ðστάσηc Chua Chi-thu. 4) Truyμιnστάσηγ Chúa Chit-thu. 5) Thien-Chúa Thánh-Mέναu. 6) Các Thánh truyμιn. 7) Vita sanctorum (Δεν υπάρχει τίτλος στο όχι). 8) Thng Thánh I-na-xu. 9) Ông Thánh Phan-chi-cô Xa-vi-ê truyμιn. 10) Νγκαμμι trong mùa Phc-sinhμιn tháng βέναy. 11) Nhng điμιu ngám trong κ.α.μι trναιng. 12) Κινχ νχng λμι mùa Phγ Σινχ.48 Όπως μπορεί να φανεί, Ch Nοm η οποία έχει συμβάλει τόσο πλούσια και ποικιλόμορφα στη βιετναμέζικη λογοτεχνία του παρελθόντος, θα παραμείνει απαραίτητο εργαλείο έρευνας όχι μόνο για τους μαθητές της προηγούμενης βιετναμέζικης λογοτεχνίας αλλά και για έρευνες σχετικά με την ιστορία του Βιετνάμ και τον πολιτισμό του Βιετνάμ.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
◊  CHỮ NÔM ή το πρώην βιετναμέζικο σενάριο και οι παρελθούσες συνεισφορές του στη βιετναμέζικη λογοτεχνία - Τμήμα 2.
◊  CHỮ NÔM ή το πρώην βιετναμέζικο σενάριο και οι παρελθούσες συνεισφορές του στη βιετναμέζικη λογοτεχνία - Τμήμα 1.
◊  CHỮ NÔM ή το πρώην βιετναμέζικο σενάριο και οι παρελθούσες συνεισφορές του στη βιετναμέζικη λογοτεχνία - Τμήμα 3.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
29  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του Ch όχι, βλέπω : 聞 宥: 論 字 喃 之 組織 及其 與 漢字 關 涉 (14, 1933. σελ. 201-242), 燕京 學報Πρώτα 14 περίοδος, 1933, tr.201-242 - 山 本 達郎: 聞 宥 氏, 論 字 喃 之 組織 1949. 東洋 學報Πρώτα12 卷 第 2 , 1935  - 陳 荆 和: 字 喃 之 形態 及其 產生 年代 [Hnn thái và niên đại xuất hiện của chữ Nôm], 人文 科學 論叢, 第一 輯, 台北, 1949 Ε Bửu Cầm, Dẫn Nhập Nghiên Cứu Chữ Nôm (Διδακτικό υλικό για φοιτητές της Σχολής Επιστολών του Πανεπιστημίου Saigon). Δείτε επίσης :  聞 宥當 田健 次字 喃 研究 一聲 母 (1) 字 喃 研究 一聲 母 (2), 1973, 12 言語 學 論叢 卷 (72, 12) (東 教 大 言語 學 研究 會), (1), (2), 1973, 12 (72, 12) (). 
30  Dương Quảng Hàm, Le Chữ nôm ou écritude demotique κλπ… σελ. 283-284α. 
31 Edouard Diguet, «De la Langue Annamite Parlée et Ecrite", Revue Indochinoise, Aout, 1905, 226-32. 
32  Bửu Cầm, «Ưu-điểm và Khuyết-điểm của Chữ Nôm»(Ισχυρά σημεία και αδύνατα σημεία του Chữ Nôm) Việt Nam Khảo Cổ tập san, Saigon 1960, no 1, pp. 50-64. Maurice Durand, Comptes rendus, BEFEO, tome L, fasc, no 2, 1962, σελίδα 561. 
33  Hoàng Xuân Hãn, Nghiêm Toản, Αυτό το όνομα (Từ ầi Trần ốn cuối đời Mạc), Các lớp Trung Học. Loại Sách Học Sông Nhị, Hà-Nội 1951. σελ. 19-45. Χοάνγκ Σουν Χαν, «Nguyễn Biểu, mươt gương nghĩa liệt và mấy bài thơ cuối đời Trần", Khai Trí Tiến Ðức Tập San, 2.3, Ανόι 1941. Lãng-Hồ,"Văn phẩm với Thời Ðại của Văn phẩm. Truyện Trê Cóc v Truyện Trinh-Thử", Văn Hóa Nguyệt San, Saigon Tập XII, Quyển 11 (11-1963), σελ. 1690-1700. Lãng-Hồ, «Văn phẩm với Thời Ðại của Văn phẩm, Truyện Vương Tường", Văn Hóa Nguyệt San, Saigon Tập XII, Quyển 12 (12-1963), σελ. 1893-1898. Lãng-Hồ, «Văn phẩm với Thời Ðại của Văn phẩm, Những Bài thơ văn của Nguyễn Biểu, ca vua Trần Trùng Quang và của một vị sư Chùa Yên-Quốc", Văn Hóa Nguyệt San, Saigon Tập XIII, Quyển 1 (1-1964), σελ. 63-70. 
34  Πρβλ. Σου-Κινγκ, 書 經泰誓 中, 6: " 受 有 億 兆 夷 民 離心 離 德 予 有 亂 臣 十 人 同心同德 雖有 周 親 不如 仁人»: Kinh-Thư, βιετναμέζικη μετάφραση από τον καθηγητή Thẩm Quỳnh, Saigon 1968, σελίδα 206. 
35  Dương Quảng Hàm, Vi Namt Nam Văn Học Sử Yếu, σελίδα 107. 
36  Πρβλ. Nguyễn Khắc-Kham, «Ονόματα του Βιετνάμ και οι ιδιαιτερότητές τουςΜελέτες Περιοχής και Πολιτισμού, Νο. 23 Πανεπιστήμιο Εξωτερικών Σπουδών του Τόκιο 1973, σελίδα 205, υποσημείωση 23. 
37  Hoàng Xuân Hãn, Nghiêm Toản, σελ. παρατίθεται σελ. 49-69. Trần Văn Giáp, Phạm Trọng Ðiềm: Nguyễn Trãi, Quốc Thm Tập (Ανόι, 1956), Văn-ạn Tạp chí, Số ệc biệt về Nguyễn Trãi, Bộ IV, số 10 (3/1-9/1, 1963). Ένα συμπόσιο για τον Nguyễn Trãi και τα έργα του, με τους συμμετέχοντες Phạm Ðình Tân, Thái Bằng, Vũ Hạnh, Phạm Ðình Khiêm, Nguyễn Khắc-Kham και Nguyễn Trọng Huy, απόγονο 16ης γενιάς από τον Nguyễn Trãi. 
38 Dương Quảng Hàm, έργο. παρατίθεται σελ. 98, 99, 280. Nguyễn Ðình Hoà Κριτική βιβλίου: Εισαγωγή à la litterature Vietnamienne από τους Maurice M. Durand και Nguyễn Trần Huân, Journal of American Oriental Society. Τομ. 92, Αριθμός 2, Απρίλιος-Ιούνιος 1972 σελ. 364-368. 
39  Hoàng Xuân Hãn, Nghiêm Toản op. αναφέρεται. σελ. 101-121. 
40 Dương Quảng Hàm op. παρατίθεται, σελ. 302-306. Nguyễn Văn Tố, “Poésies inédites de l'époque des Lê", Bulletin de la Société d'Enseignement Mutuel du Tonkin, Tome XIV, no 1, Janvier-Mars 1934, pp. 30-36, Tome XIV, no 2, Avril-Juin 1934, pp. 182-190, Tome XIV, Νο 3, Juillet-Σεπ. 1934, σελ. 460-463. 
41  Sơn-Tùng, Hoàng Thúc Trâm, Quốc văn Ðời Tây Sơn, Sách Hiểu Biết, Vĩnh Bảo Saigon, 1950, 123 σελίδες. 
42  Phạm Văn Diêu, «Thiên Nam Minh Giám", Văn Hoá Nguyệt San, Saigon Loại mới tập XII, Quyển 1, số 77 tháng 1-1963, pp. 49-68. 
43  Phạm Văn Diêu, «Thiên Nam Ngữ Lục», VNVHNS Loại mới tập XII, Quyển 3, số 79, tháng 3, 1963, pp. 351-368, Quyển 4 số 80, tháng 4, 1963, pp. 535-550, số 81, tháng 5, 1963 pp. 689-698, số 82, tháng 6, 1963, σελ. 835-847. 
44  Hạo-Nhiên, Nghiêm Toản, Việt Nam Văn-Học Sử Trích yếu, II, Vĩnh Bảo, Saigon, 1949 σελ. 7-70. Thanh Lãng, Khởi Thảo Văn-Học Sử Việt Nam, Văn chương Chữ Nôm (Tựa của Giáo Sư Nguyễn Ðăng Thục), Saigon 1953, σελ. 47-212, Phạm Thế Ngũ, Việt Nam Văn Học Sử Giản ước Tân BiênΤομ. 2, Quốc Học Tùng Thu, Σαϊγκόν 1963. 
ΣΗΜ .: Όσον αφορά τα πραγματικά ονόματα του Hồ Xuân Hương και του Bà Huyện Thanh Quan που υποτίθεται ότι έχουν ονομαστεί αντίστοιχα Hó thΕγώ περισσότερο και ΝγκούιμιnthΕγώ Χιν, βλ. Εισαγωγή à la littérature Vietnamienne (Συλλογή UNESCO, Εισαγωγή στο βιβλίο Orientales G. Maisonneuve et Larose Παρίσι, 1969) από τους Maurice M. Durand και Nguyen Trần Huân, σελ. 181, 189. 
45  Σχετικά με τη συλλογή κειμένων Nôm στο Bibliothèque Nationale de Paris, δείτε: Alexander Barton Woodside, Βιετνάμ και το κινεζικό μοντέλο, Μια συγκριτική μελέτη της κυβέρνησης του Βιετνάμ και της Κίνας κατά το πρώτο μισό του δέκατου ένατου αιώνα, Harvard University Press Cambridge, Μασαχουσέτη, 1971, σελίδα 323 όπου διαβάζουμε την ακόλουθη δήλωση "Στο Παρίσι, τα περίεργα πλούτη της συναρπαστικής συλλογής κειμένων nôm στο Bibliothèque Nationale αποτελούν πρόκληση για οποιονδήποτε μελετητή. " 
46  Dương Quảng Hàm, Le chữ nôm ou Οικολογία κ.λπ ... σελ. 285. 
47 Kawashima Motojiro: 川島 元 次郎朱 印 [船] 貿易 史 [Θα ήθελα να πω ότι το Châu ουν], 大 正 十年 十月 十 日 印刷大 正 十年 九月 十五 日 發行內外 出版 株式会社, σελίδα 469. 
48  Hoàng Xuân Hãn, Girolamo Maiorica κλπ. ... op. παραπομπή σελ. 208-213.

Κείμενο πηγής: Πολιτιστικές σπουδές 24, Πανεπιστήμιο Εξωτερικών Σπουδών του Τόκιο 1974. Ηλεκτρονική έκδοση των Nguyễn Quang Trung και Lê Văn Ðặng, Ιούνιος 2001. (Tαp chί Hán Nοm, Sο 4 (77) 2006, Tr.3-21)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
** Ο τίτλος των ενοτήτων, τολμηρών κειμένων και της εικόνας σέπια έχει οριστεί από τον Ban Tu Thư - thanhdiavietnamhoc.com
◊ Πηγή: Ινστιτούτο Sino-Nom μελετών.

BAN TU THÏ
03 / 2020

(Επισκέφτηκε φορές 1,110, 3 επισκέψεις σήμερα)
en English
X