Το 6ο Διεθνές Συνέδριο για τις μελέτες Βιετνάμ - Τμήμα 2

Επισκέψεις: 210

… Συνεχίστηκε για την Ενότητα 1 - ενημέρωση…

Θέματα εστίασης του συνεδρίου

             TΟι οπτικές που επικεντρώθηκαν στο συνέδριο κάτω από 10 πάνελ έχουν ως εξής:

Περιφερειακά και διεθνή θέματα

Σχετικά με την περιφερειακή και διεθνή κατάσταση

+ Πολιτική τάξη και τάξη ασφάλειας στον κόσμο, Ανατολική Ασία και το Περιοχή Ινδο-Ειρηνικού: το status quo και οι προοπτικές · 
Μεγάλος ανταγωνισμός δυνάμεων, ειδικά ο στρατηγικός ανταγωνισμός ΗΠΑ - Κίνας: το status quo, οι προοπτικές και οι επιπτώσεις του Βιετνάμ, την περιοχή και τον κόσμο · 
+ Παραδοσιακές και μη παραδοσιακές προκλήσεις ασφάλειας για την περιοχή και τον κόσμο. 
+ Περιφερειακή και παγκόσμια διακυβέρνηση, ο ρόλος των περιφερειακών και διεθνών αρχιτεκτονικών στο νέο πλαίσιο.

Σχετικά με τις εξωτερικές σχέσεις του Βιετνάμ

+ Εξωτερική στρατηγική και πολιτική του Βιετνάμ: Επιτεύγματα, ευκαιρίες, προκλήσεις και λύσεις. 
Βιετνάμ και ASEAN ·
Σχέσεις του Βιετνάμ με μεγάλες δυνάμεις (δηλ Οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, και τα λοιπα.); 
+ Η βαθύτερη και ευρύτερη περιφερειακή και διεθνής και ολοκλήρωση του Βιετνάμ. 
Βιετνάμ και ο ρόλος του στην περιφερειακή και παγκόσμια διακυβέρνηση.

      Status quo διεθνών μελετών από βιετναμέζους μελετητές και έρευνες για τις εξωτερικές σχέσεις του Βιετνάμ από ξένους μελετητές.

Ιδεολογία, Πολιτική

Βιετναμέζικη σκέψη από την παραδοσιακή έως τη σύγχρονη εποχή

Περιεχόμενα, φύση και χαρακτηριστικά του παραδοσιακός Βιετναμέζικα σκέψη; 
+ Σχέση μεταξύ Βιετναμέζικα ιδεολογίες και θρησκείες στην ιστορία; 
Επιρροή στις παραδοσιακές ιδεολογίες και θρησκείες Βιετναμέζικο πολιτισμό και ατομα σήμερα; 
+ Τάσεις σκέψης στον κόσμο και επιρροή τους Vietnam
+ Θέματα που σχετίζονται με την έρευνα του Βιετναμέζικη σκέψη στον κόσμο σήμερα.

Βιετναμέζικη πολιτική από Δομήοι μέχρι τώρα

+ Εφαρμογή του Μαρξισμός - λενινισμός in Βιετνάμ κατά τη διάρκεια της Διαδικασία Doi moi
+ Σημαντικές σχέσεις στο Διαδικασία Doimoi
+ Θέματα του κυβερνώντος κόμματος στο Vietnam
+ Ο ρόλος του σοσιαλιστικό κράτος του λαού, από τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους · 
+ Θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική διαχείριση, την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική πρόοδο, την κοινωνική συναίνεση και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Εθνικές και θρησκευτικές μελέτες

Εθνικές σπουδές

+ Εθνικά ζητήματα στη βιώσιμη ανάπτυξη των εθνοτικών ομάδων και την εφαρμογή της μεγάλης εθνικής ενότητας. 
+ Εφαρμογή εθνικών πολιτικών και βιώσιμη ανάπτυξη εθνικών ομάδων. 
+ Ο ρόλος των εθνοτικών ομάδων στη χώρα και η κοινότητα του εξωτερικού Βιετναμέζικα στη διαδικασία κατασκευής του Εθνική-εθνική κοινότητα του Βιετνάμ
+ Πολιτιστικές αξίες των εθνοτικών ομάδων και κατασκευή μιας ενοποιημένης εθνικής κουλτούρας Βιετνάμ στην τρέχουσα ποικιλομορφία · 
+ Μετασχηματισμός βιοτικών πόρων, κοινωνία, πολιτισμός, περιβάλλον κ.λπ. και αειφόρος ανάπτυξη των σημερινών εθνοτικών ομάδων. 
+ Νέα θέματα των εθνο-θρησκευτικών κοινοτήτων στο σύγχρονο Βιετνάμ.

Θρησκευτικές Σπουδές

+ Θρησκείες και θρησκευτικός μετασχηματισμός στο Βιετνάμ στο νέο πλαίσιο · 
+ Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της θρησκευτικής και της μη θρησκευτικής σφαίρας (την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, νομική, εκπαιδευτική και περιβαλλοντική) στο σύγχρονο Βιετνάμ
Αναδυόμενες νέες θρησκευτικές ομάδες, γηγενείς αναδυόμενες θρησκείες στο Βιετνάμ σήμερα; 
+ Αναβίωση του Λαϊκές θρησκείες και αναδυόμενες τάσεις · 
+ Σχέσεις κράτους-θρησκείας στο Βιετνάμ στην ιστορία και στο παρόν.

Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Ανθρώπινη Ανάπτυξη στο Βιετνάμ

+ Ιδρύματα και πολιτικές για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο Βιετνάμ όσον αφορά την οικονομία της αγοράς και τη διεθνή ολοκλήρωση, λαμβάνοντας ως μέτρο την ποιότητα και την απόδοση της παραγωγής · 
+ Η εκπαίδευση και η κατάρτιση μαζί με την επιστήμη και την τεχνολογία είναι οι βασικοί μοχλοί της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. 
+ Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της κρατικής διαχείρισης, της επαγγελματικής διαχείρισης και διοίκησης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση προς έναν μηχανισμό αυτονομίας που σχετίζεται με την υπευθυνότητα των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
+ Στρατηγική για διεθνή συνεργασία και ένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έτσι Βιετνάμ θα γίνει μια ισχυρή χώρα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην περιοχή, θα καλύψει το προχωρημένο επίπεδο του κόσμου, θα συμμετάσχει στη διεθνή αγορά κατάρτισης ανθρώπινων πόρων · 
+ Εκπαίδευση και κατάρτιση που στοχεύει στη διέγερση παραδόσεων πατριωτισμού, εθνικής υπερηφάνειας, πεποιθήσεων και φιλοδοξιών για ευημερούσα και ευτυχισμένη ανάπτυξη του Βιετνάμ
+ Εκπαίδευση και κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση, το σεβασμό και την τήρηση του νόμου, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας του Βιετναμέζικο λαό, ειδικά η νέα γενιά · 
Περιεκτική ανθρώπινη ανάπτυξη Βιετνάμ γίνεται σταδιακά το κέντρο της κοινωνικοοικονομικής αναπτυξιακής στρατηγικής · 
+ Να αναπτυχθεί Βιετναμέζικο λαό συνολικά, να έχουν υγεία, ικανότητα, προσόντα, ευαισθητοποίηση και υψηλή ευθύνη απέναντι στον εαυτό τους, τις οικογένειές τους, την κοινωνία και το έθνος · 
+ Ανάπτυξη ταλέντων, ευφυΐας και ιδιοτήτων του Βιετναμέζικο λαό είναι το κέντρο, ο στόχος και η κινητήρια δύναμη της εθνικής ανάπτυξης · 
Δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (HDI) και τα ζητήματά του στο Βιετνάμ σήμερα; 
+ Το εθνικό σύστημα αξιών, το σύστημα πολιτιστικής αξίας και τα ανθρώπινα πρότυπα είναι τα θεμέλια για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της ανθρώπινης ανάπτυξης στο Βιετνάμ
+ Βελτιώστε το ανάστημα του Βιετναμέζικο λαό μέσω της εκπαίδευσης στη γνώση, την ηθική, την αισθητική, τις δεξιότητες ζωής και τη φυσική αγωγή · 
+ Εξαιρετική πολιτική προσέλκυσης και εκτίμησης ταλέντων και εμπειρογνωμόνων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οικονομικά, Τεχνολογία και Περιβάλλον

+ Οικονομική ολοκλήρωση και ανακαίνιση (Δομήοι) στο Βιετνάμ
+ Στρατηγικές οικονομικές ανακαλύψεις στο νέο αναπτυξιακό πλαίσιο. 
+ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Βιετναμέζικες επιχειρήσεις στη διαδικασία της παγκόσμιας ολοκλήρωσης και του ανταγωνισμού · 
+ Οικονομική αναδιάρθρωση και ανανέωση του ρυθμού ανάπτυξης. 
+ Ψηφιακός οικονομικός μετασχηματισμός και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς το Βιετνάμ
+ Εκμετάλλευση του Βιομηχανία 4.0 ευκαιρίες για βελτίωση του ρόλου της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη · 
+ Εμπλουτισμός και ολοκλήρωση του σοσιαλιστικού οικονομικού θεσμού της αγοράς. 
+ Αστική ανάπτυξη, περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και νέα ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές. 
Βιετνάμ και συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών νέας γενιάς (EVFTA, CPTPP) · 
+ Οικονομική ανάπτυξη που συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Βιετνάμ
+ Απάντηση στο Covid-19 πανδημία, πραγματοποιώντας ένα «διπλός στόχος«Για την καταπολέμηση της πανδημίας και την ανάπτυξη της οικονομίας σε ένα νέο κανονικό πλαίσιο · 
+ Ανάπτυξη βιώσιμης θαλάσσιας οικονομίας το XNUMX Βιετνάμ
+ Αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και αντίδραση στην αλλαγή του κλίματος. 
+ Η εφαρμογή του Βιετνάμ του Ανάπτυξη των στόχων της αειφόρου (SDGs) βάσει του ΟΗΕ 2030 Ατζέντα για αειφόρο ανάπτυξη.

Γλωσσολογία, λογοτεχνία

Γλωσσολογία

+ Εφαρμογή νέων γλωσσικών θεωριών στον κόσμο στη μελέτη του Βιετναμέζικη γλώσσα και τις γλώσσες εθνοτικών μειονοτήτων · 
+ Το Βιετναμέζικη γλώσσα υπό τις επιπτώσεις της εκβιομηχάνισης, του εκσυγχρονισμού, της αστικοποίησης, της μετανάστευσης και της διεθνούς ολοκλήρωσης · 
+ Σχέση μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού, μελέτη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών - εθνική σκέψη που εκφράζεται μέσω της γλώσσας. 
+ Διατήρηση της καθαρότητας και της ανάπτυξης του Βιετναμέζικη γλώσσα σε συνδυασμό με την τυποποίηση του Βιετναμέζικα στο πλαίσιο της διεθνούς ολοκλήρωσης και της Επανάσταση 4.0
+ Διατήρηση και προώθηση των ρόλων και των ταυτοτήτων των γλωσσών εθνοτικών μειονοτήτων για τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας στο νέο πλαίσιο. 
+ Εφαρμοσμένη γλωσσολογία, διδασκαλία γλωσσών στα σχολεία, διδασκαλία Βιετναμέζικα ως ξένη γλώσσα κ.λπ. στο πλαίσιο της διεθνούς ολοκλήρωσης.

Λογοτεχνία

+ Συνεισφορά του Βιετναμέζικη βιβλιογραφία (από τη λαϊκή λογοτεχνία έως τη σύγχρονη λογοτεχνία · εγχώρια λογοτεχνία και λογοτεχνία από υπερπόντια Βιετνάμ) στη διαδικασία εθνικής ανανέωσης και εκσυγχρονισμού · 
+ Λογοτεχνία εθνικών μειονοτήτων: διαδικασία ανάπτυξης, συγγραφείς, σημαντικές τάσεις. η εθνική - εθνοτική σχέση · πολιτιστική ταυτότητα, πολιτιστική και λογοτεχνική αλληλεπίδραση κ.λπ. 
+ Διεθνής ολοκλήρωση και εθνική ταυτότητα στο Βιετναμέζικη βιβλιογραφία (οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη λογοτεχνία, ανταλλαγή πολιτιστικών και λογοτεχνικών θεμάτων, θέματα οικοδόμησης του χαρακτήρα και της ψυχής που φέρουν την ταυτότητα του Βιετνάμ κ.λπ.)
+ Μεταφρασμένη βιβλιογραφία: διαδικασία ανάπτυξης. αγορά μεταφρασμένης λογοτεχνίας, ανταλλαγής και προώθησης λογοτεχνίας · πρακτική και πολιτική · και τα λοιπά. 
+ Εφαρμογή σύγχρονων θεωριών και μεθόδων Βιετναμέζικα λογοτεχνικά έρευνα (η επίδραση του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού)
+ Διδασκαλία λογοτεχνίας στο βιομηχανία 4.0 εποχή.

Κράτος και νόμοι

+ Οικοδόμηση του σοσιαλιστικού κράτους δικαίου Πολιτεία του Βιετνάμ; Η οργάνωση, η άσκηση και ο έλεγχος της κρατικής εξουσίας · Ο ρόλος και οι λειτουργίες του κράτους δικαίου Πολιτεία του Βιετνάμ; Η καθολικότητα και η ιδιαιτερότητα του κράτους δικαίου Πολιτεία του Βιετνάμ
+ Κρατική διακυβέρνηση το Βιετνάμ προς τις απαιτήσεις της διεθνούς ολοκλήρωσης και της αειφόρου ανάπτυξης · 
+ Σχέσεις πολιτών-πολιτών και συμμετοχή του κοινού στο Κρατικές υποθέσεις in Βιετνάμ
+ Κοινωνική διαχείριση σε ασυνήθιστες φυσικές και κοινωνικές καταστάσεις στο Βιετνάμ
+ Νόμοι για τη διεθνή ολοκλήρωση και την προστασία της κυριαρχίας στο πλαίσιο της διεθνούς ολοκλήρωσης. 
Ο ρόλος του Βιετνάμ στη διαμόρφωση και εφαρμογή διεθνών δεσμεύσεων · 
+ Νομική κωδικοποίηση και μετανάστευση ξένων νόμων στο Βιετνάμ
+ Νόμοι για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και της αειφόρου ανάπτυξης. 
+ Διεθνής συνεργασία για την πρόληψη του εγκλήματος 
+ Αστικοί, οικογενειακοί και γάμοι, νόμοι αστικής διαδικασίας στο Βιετνάμ
+ Νόμοι ποινικής και ποινικής διαδικασίας στο Βιετνάμ
+ Νόμοι για τις επενδύσεις, τις επιχειρήσεις και το εμπόριο Βιετνάμ στο πλαίσιο της διεθνούς ολοκλήρωσης και της αειφόρου ανάπτυξης · 
+ Νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο Βιετνάμ
+ Νόμοι για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση στο Βιετνάμ στο πλαίσιο της διεθνούς ολοκλήρωσης και της αειφόρου ανάπτυξης · 
+ Νομικές επιπτώσεις του Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.

Ιστορία, Sino-Nom, Αρχαιολογία

Η Ιστορία Μας

Τα ιστορικά ζητήματα του Βιετνάμ από την αρχή έως προ-Doimoi στους τομείς της πολιτικής, του στρατού, των οικονομικών, της διπλωματίας, του πολιτισμού και της κοινωνίας · 
Τα ιστορικά ζητήματα του Βιετνάμ από Δομήοι να παρουσιάσει.

Σινο-Νομ

+ Νέες εξελίξεις στο Μελέτες Sino-Nom
+ Εκμετάλλευση στο εξωτερικό Αρχεία Sino-Nom, Έγγραφα Sino-Nom μαζί με τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες · 
Υλικά Sino-Nom και η μελέτη του Ανατολικής Ασίας κλασικά κείμενα 
Σινο-Νομ στο Σύγχρονος πολιτισμός του Βιετνάμ και συνεισφορές του Σινο-Νομ σημαντικό για τη μελέτη του Βιετναμέζικη ιστορία και κουλτούρα.

Αρχαιολογία

+ Νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο Βιετνάμ.

κουλτούρα

+ Γενικά θεωρητικά ζητήματα Βιετναμέζικο πολιτισμό στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης και της ανάπτυξης: πολιτιστικές πολιτικές, θεωρίες, προσεγγίσεις, μεθοδολογίες για την πολιτιστική έρευνα στο τρέχον πλαίσιο της διεθνούς ολοκλήρωσης και ανάπτυξης · 
Τρέχουσες κοινωνικές, περιφερειακές και εθνοτικές κουλτούρες: πρακτική οικογενειακού πολιτισμού, γενεαλογίας, κοινοτήτων, φεστιβάλ, πεποιθήσεων, τεχνών, γνώσεων κ.λπ 
+ Πολιτιστική αναδιάρθρωση, μεταμόρφωση και προσαρμογή στο Βιετνάμ μπροστά στις έντονες αλλαγές που επιφέρει η διαδικασία ολοκλήρωσης και ανάπτυξης · 
+ Ο ρόλος του πολιτισμού στην ολοκλήρωση και την αειφόρο ανάπτυξη: Πώς παίζει ο πολιτισμός ως σημαντικές ενδογενείς πηγές στη διαδικασία ολοκλήρωσης και αειφόρου ανάπτυξης. 
+ Πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία στο Βιετνάμ
+ Πρακτική της πολιτιστικής κληρονομιάς, διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης και της ανάπτυξης στο Βιετνάμ Σήμερα, ο συσχετισμός μεταξύ διατήρησης και ανάπτυξης κληρονομιάς, μεταξύ επιγραφής κληρονομιάς και προκλήσεων προστασίας και προώθησης κληρονομιών κ.λπ.

Κοινωνικά θέματα

Η κοινωνική δομή του Βιετνάμ και διαστρωμάτωση στην κοινωνικοοικονομική μετάβαση: σχηματισμός κοινωνικών τάξεων · κοινωνική κινητικότητα; ανισότητα και κοινωνικές διαφορές · 
+ Μετανάστευση και αστικοποίηση: μορφές μετανάστευσης συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα, κοινωνικές σχέσεις, οικονομικές συνεισφορές μεταναστών · παιδιά σε οικογένειες μεταναστών · αστικοποίηση και προάστια 
Αγροτική ανάπτυξη: αλλαγή βιοπορισμού, πολιτιστική αλλαγή στον αγροτικό τρόπο ζωής, αλλαγή στη χρήση γης, οικοδόμηση μιας νέας αγροτικής περιοχής. 
Πληθυσμός και αειφόρος ανάπτυξη: Αλλαγή της δομής του πληθυσμού, ποσοστό γονιμότητας. αναλογία φύλου κατά τη γέννηση προσαρμογή στη γήρανση του πληθυσμού · πληθυσμιακή πολιτική στην εποχή της ένταξης · 
+ Οικογένεια και φύλο σε μεταβατικό στάδιο: γάμος και διαζύγιο στη σύγχρονη κοινωνία. αλλαγή στις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις μεταξύ των φύλων · η ποικιλομορφία των νέων οικογενειακών τύπων · οικογένειες εθνοτικών μειονοτήτων · ρόλος της οικογένειας 
+ Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική εργασία: φτώχεια στις αγροτικές, αστικές, εθνοτικές μειονότητες θέματα ευημερίας · πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες · εργασίες και επιβίωση για μειονεκτούσες ομάδες · μοντέλα κοινωνικής ασφάλισης · εκπαίδευση και πρακτική κοινωνικής εργασίας · 
+ Κοινωνική διαχείριση στη διαδικασία ανάπτυξης και ολοκλήρωσης: μοντέλα διαχείρισης, τρόποι, εργαλεία και συναφείς κοινωνικές διαστάσεις. κοινωνική εμπιστοσύνη 
+ Υγειονομική περίθαλψη: αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, ψυχική υγεία, ενδοοικογενειακή βία, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και ασφάλεια των τροφίμων. 
+ Κοινωνικά ζητήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό: Κοινωνικές επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και 4.0 Βιομηχανική επανάσταση; ψηφιακός μετασχηματισμός στους τομείς της εργασίας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης · Θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της ψηφιακής κοινωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :
◊  Το 6ο Διεθνές Συνέδριο για τις μελέτες Βιετνάμ - Τμήμα 1.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
◊ Πηγή:  Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών του Βιετνάμ (VASS).
◊ Τα έντονα, πλάγια και μεγάλα κείμενα εκτύπωσης έχουν οριστεί από τον Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com.

BAN TU THÏ
07 / 2021

(Επισκέφτηκε φορές 593, 4 επισκέψεις σήμερα)
en English
X